1

Trong bể lọc nhanh trọng lực, hệ thống phân phối bằng chụp lọc được thiết kế khi áp dụng biện pháp rửa bằng nước kết hợp với không khí, số lượng chụp lọc được quy định như thế nào?

 • A

   

  Không dưới 40 cái/m2 diện tích lọc của bể

   

 • B

  Không dưới 50 cái/m2 diện tích lọc của bể

   

 • C

  Không dưới 60 cái/m2 diện tích lọc của bể

   

 • D

  Không dưới 90 cái/m2 diện tích lọc của bể