1

Độ dốc tối thiểu của ống nhánh thoát nước hướng về ống đứng là:

 • A

  1%.

 • B

   2%.

 • C

  3%.

 • D

  4%.