1

Trong dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp, chiều cao lớp nước trên bề mặt lớp lọc của bể lọc nhanh trọng lực được quy định:

 • A

   

  Tối thiểu là 0,8 m

   

 • B

  Tối thiểu là 1,0 m

   

 • C

  Tối thiểu là 1,2 m

   

 • D

  Tối thiểu là 1,5 m