1

Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình xây dựng thì thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo quy định nào?

 • A

  Theo Luật Xây dựng 50/2014 và 62/2020

 • B

  Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

 • C

  Theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP

 • D

  Theo các quy định tại điểm a, b và c