1

Địa điểm để thi công đúc thùng chìm BTCT khối lớn phải được lựa chọn ở đâu trong các trường hợp sau:

 • A

  Trong ụ khô.

 • B

  Trên ụ nổi.

 • C

  Trên bãi gần mép nước, sau đó hạ thủy bằng đường trượt.

 • D

  Một trong 3 phương án trên.