1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố công trình xây dựng?

 • A

   

  Một

   

 • B

  Hai

   

 • C

  Ba

   

 • D

  Bốn