1

Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Trong trường hợp bắt buộc phải xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện hoặc bị ảnh hưởng từ các tai biến thiên nhiên (trượt lở, ngập lụt, lũ…), quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

 • A

  Đề xuất phương án phòng tránh thiên tai và cứu hộ cứu nạn

 • B

  Đề xuất giải pháp giảm thiểu, khắc phục và đảm bảo an toàn cho cộng đồng

 • C

  Phân vùng các khu vực cấm hoạt động xây dựng

 • D

  Bao gồm tất cả các nội dung trên