1

Dự án đầu tư do:

 • A

   

  Chủ đầu tư hoặc tư vấn do CĐT thuêlập

   

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựnglập

   

 • C

  Cơ quan cho vay vốnlập

   

 • D

  Người có thẩm quyền quyết định ĐTlập