1

Nội dung nào sau đây phải đáp ứng khi khởi công công trình?

 • A

  Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng

 • B

  Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệ

 • C

  Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật

 • D

  Có tất cả các nội dung ở trên