1

Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế nào

được phê duyệt?

 • A

   

  Thiết kế cơ sở

   

 • B

  Thiết kế kỹ thuật

   

 • C

  Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ

   

 • D

  Tất cả các bước thiết kế nêu tại a, b và c.