1

Hãy cho biết sơ đồ được áp dụng để phân tích nội lực hộp dầm cầu bê tông thi công phân đoạn làm việc theo phương ngang cầu

?

 • A

  Tính theo sơ đồ bản kê hai cạnh.

   

 • B

  Tính theo sơ đồ dầm liên tục.

   

 • C

  Tính theo sơ đồ khung kín.

   

 • D

  Tính theo sơ đồ bản kê bốn cạnh.