1

Nội dung nào sau đây không cần phải đáp ứng khi khởi công công trình?

 • A

  Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt

 • B

  Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật

 • C

  Có hợp đồng với đơn vị cung cấp vật liệu chính của công trình

 • D

  Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng