1

Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây dựng?

 • A

   

  Chủ đầu tư

   

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng công trình

   

 • C

  Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

 • D

  Ban quản lý dự án

  đầu tư xây dựng