1

Hãy giải thích tại sao tỉ lệ giữa chiều dài nhịp biên và chiều dài nhịp chính trong cầu dầm liên tục thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng lại không lấy theo tỉ lệ hợp lý đối với dầm liên tục là 0,8 ?

 • A

  Để giảm chiều dài đoạn dầm đúc trên đà giáo cố định.

   

 • B

  Để giảm phản lực gối lên mố hoặc trụ biên.

   

 • C

  Để không xuất hiện mô men âm ở mặt cắt giữa nhịp chính.

   

 • D

  Để sơ đồ làm việc của kết cấu nhịp gần với sơ đồ đúc hẫng.