1

Cấp công trình cấp I của tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch có tổng chiều dài lớn hơn 1.000m) được quy định về đường kính trong của ống như thế nào?

 • A

   

  Lớn hơn hoặc bằng 800 mm

   

 • B

  Lớn hơn hoặc bằng 1.000 mm

   

 • C

  Lớn hơn hoặc bằng 1.200 mm

   

 • D

  Lớn hơn hoặc bằng 1.500 mm