1

Nhật ký thi công xây dựng công trình do ai lập?

 • A

  Chủ đầu tư

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng

 • C

  Đơn vị tư vấn giám sát lập

 • D

  Cả ba đáp án trên