1

Cấp công trình cấp I của nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn) được quy định có tổng công suất bao nhiêu m3/ngđ?

 • A

   

  Lớn hơn hoặc bằng 10.000 m3/ngđ

   

 • B

  Lớn hơn hoặc bằng 20.000 m3/ngđ

   

 • C

  Lớn hơn hoặc bằng 30.000 m3/ngđ

   

 • D

  Lớn hơn hoặc bằng 50.000 m3/ngđ