1

Tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật) được xác định là khái niệm nào sau đây?

 • A

  Mật độ xây dựng thuần

 • B

  Mật độ xây dựng gộp

 • C

  Cả 2 đáp án trên là đúng

 • D

   Cả 2 đáp án trên là sai