1

Thiết kế xây dựng công trình không được thay đổi khi nào?

 • A

  Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu thay đổi thiết kế cơ sở

 • B

  Trong quá trình thi công xây dựng, phát hiện yếu tố bất hợp lý nếu
  không thay đổi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng

 • C

  Khi điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do chỉ số giá xây dựng
  tăng so với chỉ số giá xây dựng lập dự phòng cho yếu tố trượt giá

 • D

  Khi thiết kế bước trước đã được phê duyệt có thay đổi