1

Đối với mạng lưới cấp nước đô thị, áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo tối thiểu là bao nhiêu m?

 • A

   

  ≥ 10m

   

 • B

  ≥12m

   

 • C

  ≥15m

   

 • D

  ≥20m