1

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiến độ thực hiện dự án có được vượt quá thời gian đã được xác định trong dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt không?

 • A

  Có, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận

   

 • B

  Có, nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận

   

 • C

  Có, nhưng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận

   

 • D

  Không