1

Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình X?

 • A

  Tổ chức đã thiết kế xây dựng công trình X

 • B

  Cơ quan chuyên môn về xây dựng

 • C

  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc chủ đầu tư

 • D

  Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình X