1

Trong thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị, đối với mạng lưới xây mới hoàn toàn, áp lực tối thiểu cần thiết tại các điểm nút chính (mạng cấp 1) là bao nhiêu m?

 • A

   

  10 m

   

 • B

  12 m

   

 • C

  15 m

   

 • D

  20 m