1

Quy định nào là đúng về việc phân kỳ đầu tư ?

 • A

   Được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và quyết định đầu tư xây dựng

 • B

  Phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án trong nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng

 • C

  Cả a và b đều đúng

 • D

  Các đáp án trên là sai