1

Khi sử dụng thiết bị nâng phục vụ công tác lắp đặt thì thiết bị này phải được kiểm định theo quy trình nào?

 • A

  QTKĐ 001:2008 /BLĐTBXH

 • B

  QCVN 02:2011/BLĐTBXH

 • C

  QTKĐ 002:2008/BLĐTBXH

 • D

  Không cần kiểm định