1

Trong phân tích ứng suất- biến dạng của thân đập bê tông và nền đá theo phương pháp lý thuyết đàn hồi, khi nào thì cần xét đến các lỗ khoét trong đập?

 • A

   

  Bề rộng của lỗ khoét lớn hơn 5% bề rộng mặt cắt tính toán của đập.

   

 • B

  Bề rộng của lỗ khoét lớn hơn 10% bề rộng mặt cắt tính toán của đập.

   

 • C

  Bề rộng của lỗ khoét lớn hơn 15% bề rộng mặt cắt tính toán của đập.

   

 • D

  Không cần xét.