1

Chiều dày đáy lõi chống thấm ở đập đất nhiều khối được chọn

như thế nào?

 • A

   

  Theo điều kiện cấu tạo với mái hai bên lõi m= 0,2

   

 • B

  Thỏa mãn độ bền chống thấm của loại đất làm lõi: t = Z/Jcp

   

 • C

  Không nhỏ hơn 1/4 chiều cao cột nước.

   

 • D

  Cả b và c.