1

Hãy cho biết ý nghĩa cơ học của hệ số kiên cố theo Prô-tô-đia- cô- nốp fkp?

 • A

  Là cường độ quy đổi của đá.

   

 • B

  Là hệ số ma sát quy đổi của nền.

   

 • C

  Là hệ số thực nghiệm đặc trưng cho áp lực địa tầng.

   

 • D

  Là hệ số thực nghiệm đặc trưng cho khả năng tự đứng vững của

  hang đào