1

Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp có chứng chỉ hành nghề thiết kế được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?

 • A

  Cấp II trở xuống

 • B

  Cấp III trở xuống

 • C

  Cấp IV

 • D

  Không được chủ trì thiết kế xây dựng