1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, những công tác gì được liệt kê dưới đây thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng ?

 • A

  Xin chủ trương đầu tư xây dựng

 • B

  Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

 • C

  Xin phép xây dựng

 • D

  Bao gồm công tác a và b