1

Khi thiết kế một tuyến đường ô tô, tiêu chuẩn quy định chiều dài tối thiểu thống nhất theo một cấp để đảm bảo an toàn. Đường từ cấp III trở lên chiều dài tối thiểu quy định là bao nhiêu trong các phương án sau?

 • A

  Chiều dài tối thiểu 5 km.

   

 • B

  Chiều dài tối thiểu 10 km.

   

 • C

  Chiều dài tối thiểu 15 km.

   

 • D

  Chiều dài tối thiểu 20 km