1

Cấu tạo chung của dầm thép tiết diện chữ I được cấu tạo theo tỷ lệ sau:

 

Hãy cho biết tỷ lệ này phản ánh quan hệ giữa các đại lượng nào?

 • A

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của hai bàn cánh dầm và của cả tiết diện

 • B

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của cánh chịu nén và của cả tiết diện

 • C

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của hai bản cánh dầm và của bản bụng dầm

 • D

  Giữa mô men quán tính theo trục đứng của bản cánh chịu nén và của bản bụng dầm