1

Hãy cho biết giới hạn chảy Fy của thép kết cấu sử dụng cho dầm cầu.

 • A

  190 Mpa

 • B

  210 Mpa

 • C

  250 Mpa

 • D

  270 Mpa