1

Cự li giữa các tao cáp đơn đường kính 12,7mm bố trí trong dầm bê tông dự ứng lực chế tạo theo công nghệ căng trước, bê tông đá 1×2 được bố trí tối thiểu là bao nhiêu?

 • A

  51mm

 • B

   44mm

 • C

  39mm

 • D

   38mm