1

Chiều dày bảo vệ đối với cốt thép đứng của cọc khoan nhồi được chọn là bao nhiêu?

 • A

  5,0cm

 • B

  7,5 cm

 • C

  9,0cm

 • D

   3,0 lần đường kính cốt thép.