1

Đối với công trình cấp II và cấp III, quy định về thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như thế nào là đúng sau đây?

 • A

  Không quá 40 ngày

 • B

  Không quá 30 ngày

 • C

  Không quá 25 ngày

 • D

  Không quá 20 ngày