1

Khi xác định lưu lượng xe tính toán để xác định Eyc mặt đường phải xét đến hệ số ảnh hưởng của số làn xe. Trong trường hợp đường có 2 hoặc 3 làn xe không có dải phân cách thì hệ số phân phối trục xe f chọn là bao nhiêu ?

 • A

   Hệ số f = 1

 • B

  Hệ số f = 0,55

 • C

  Hệ số f = 0,35

 • D

   Hệ số f = 0,3