1

Khi nào thì làm giếng chuyển bậc trên hệ thống thoát nước ngoài nhà?

 • A

  Chuyển nước thải, nước mưa xuống cống có độ sâu lớn hơn.

 • B

  Đảm bảo vận tốc dòng chảy trong cống không vượt quá giới hạn cho phép hoặc để tránh thay đổi đột ngột tốc độ dòng chảy.

 • C

  Khi tránh các công trình ngầm và xả theo phương pháp xả ngập.

 • D

  Gồm cả 3 đáp án a,b,c.