1

Sai số giới hạn cho phép khi đo chuyển dịch ngang đối với công trình xây dựng trên nền đất cát, đất sét và các loại đất chịu nén khác:

 • A

  1 mm

 • B

  3 mm

 • C

  5 mm

 • D

  10 mm