1

Hiện tượng carst phát triển theo những quy luật nào:

 • A

  Phát triển giảm dần theo chiều sâu

   

 • B

  Phát triển mạnh hơn ở khu vực đường phân thủy và yếu hơn ở gần

  thung lũng sông

   

 • C

  Phát triển mạnh hơn ở gần thung lũng sông và yếu hơn ở khu vực

  đường phân thủy

   

 • D

  Phương án a và c