1

Không được phép thi công mặt đường bê tông xi măng trong các điều kiện nào dưới đây?

 • A

  Mưa tại hiện trường

 • B

  Tốc độ gió ≥ 10,8 m/s (cấp 6 trở lên)

 • C

  Nhiệt độ không khí ở hiện trường thi công < 40oC

 • D

  Cả A và b.