1

Chiều dày bảo vệ đối với cốt thép trong điều kiện môi trường khô cạn bình thường tối thiểu là bao nhiêu?

 • A

  1,5 đường kính cốt thép.

 • B

   3,5cm

 • C

  3,0cm

 • D

   2,5cm