1

Theo quy định của pháp luật xây dựng, cá nhân khi thực hiện các hoạt động xây dựng nào sau đây không cần phải có chứng chỉ hành nghề?

 • A

  Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình

 • B

  Thiết kế, giám sát thi công hệ thống kết cấu công trình xây dựng

 • C

  Không nội dung nào ở trên

 • D

  Cả a và b đúng