1

Trong dầm bê tông dự ứng lực căng trước sử dụng từng tạo xoắn kéo thẳng, một số tạo cáp được bọc chống dính bám ở hai đầu. Số lượng tao cáp được bọc này cho phép tối đa là bao nhiêu?

 • A

  40% tổng số tao cáp.

 • B

  30% tổng số tao cáp

 • C

  25% tổng số tao cáp

 • D

  20% tổng số tao cáp.