1

Hãy cho biết chiều dài cốt thép chờ với đường kính là d và sử dụng mối nối bằng dây thép buộc.

 • A

   Bằng 25d

 • B

   Bằng 30d

 • C

   Bằng 300mm

 • D

   Bằng (1,0 ÷ 1,7) chiều dài triển khai của cốt thép.