1

Độ võng cho phép đối với tất cả các loại kết cấu nhịp cầu là bao nhiêu?

 • A

  L/800 đối với tất cả các loại cầu.

 • B

  L/800 đối với cầu đường sắt và L/400 đối với cầu đường bộ.

 • C

  L/600 đối với cầu đường sắt và L/400 đối với cầu đường bộ.

 • D

  L/600 đối với cầu đường sắt và L/250 đối với cầu đường bộ