1

Khi thiết kế công trình bê tông trên nền không phải đá, chiều dày sân trước bằng đất á sét cần khống chế bằng bao nhiêu?

 • A

   

  Không nhỏ hơn 0,5m.

   

 • B

  Không nhỏ hơn ∆h/Jcp, ∆h là chênh lệch cột nước ở mặt trên và dưới của sân.

   

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Cả a, b và không nhỏ hơn chiều dày bản đáy đập.