1

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện chung gì?

 • A

  Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

   

 • B

  Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và phải đạt kết quả sát hạch theo quy định

   

 • C

  Bao gồm a và b

   

 • D

  Chỉ cần đạt được kết quả sát hạch theo quy định là  đủ