1

Khi thiết kế màn chống thấm của đập bê tông có chiều cao từ 60m đến 100m trên nền đá, lưu lượng thấm đơn vị qua màn cần khống chế bằng bao nhiêu?

 • A

   

  Không lớn hơn 0,01 l/ph/m.

   

 • B

  Không lớn hơn 0,03 l/ph/m.

   

 • C

  Không lớn hơn 0,05 l/ph/m.

   

 • D

  Không lớn hơn 0,10 l/ph/m.