1

Với đập bê tông cao trên 100m, trị số gradient cho phép của cột

nước trong màn chống thấm ở nền đá cần lấy bằng bao nhiêu?

 • A

  15

   

 • B

  20

   

 • C

  30

   

 • D

  50